Өндірістік көрсеткіштер

Жұмыстардың атауы

Бірлік өлшеу

Айлық көлемі

Жылдық көлемі

Ұңғылау

п.м./м3

289 п.м./3677 м3

3470 п.м./44126 м3

Бекіту ТБК

м2

2097

25159

СВП

дана

84

1013

СПАК

дана

2194

26323

Бұрғыланған жылдамдық:
Арқа байланысы бар 40-50 п.м. айына, Sпр = 14,9-17,1 м2
Біріктірілген монтаждау 70-80 п.айына, Sпр = 10,5-12,5 м2